New items
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Wpływ Covid-19 na finanse : polska perspektywa
Terrorism Handbook for Operational Responders
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze