New items
Ochrona własności intelektualnej
Prognozowanie i symulacje w ekonomii i zarządzaniu
Wprowadzenie do publicznego zarządzania kryzysowego
Zarządzanie kryzysowe zintegrowane
Epidemie: prawdziwe zagrożenia i fałszywe alarmy : od ptasiej grypy po COVID-19