New items
Ochrona ludności : miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Electrical fires and explosions
Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych
Nauki społeczne i ekonomiczne : węzłowe zagadnienia