New items
Interna Harrisona. tom II
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć