New items
Wpływ Covid-19 na finanse : polska perspektywa
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Nauki społeczne i ekonomiczne : węzłowe zagadnienia