New items
Fire and Emergency Services Instructor
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach transportowych
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej