New items
Rysunek techniczny budowlany z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje