Nowości
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Pediatria
Безпека людей на водах в Євросоюзі, Республіці Польща та Україні : монографія