Nowości
Zgromadzenia w Polsce : teoria, praktyka i komentarz do ustawy
O piotrkowskiej straży pożarnej
Współpraca Policji i Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach kryzysowych
System ochrony praw człowieka w Polsce w czasie wyzwań pandemicznych. 3
Komendanci straży pożarnych województwa kieleckiego i świętokrzyskiego 1950 - 2020