Nowości
Wybrane aspekty operacyjnego funkcjonowania systemów bezzałogowych : Badania - Technologie - Bezpieczeństwo / redakcja naukowa Mariusz Feltynowski
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
Interna Harrisona. tom II
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje