Nowości
Davidson - choroby wewnętrzne T. 3
Interna Harrisona. tom III
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Praktyczny poradnik instalatora : systemy fotowoltaiczne