Nowości
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Kutnowska Straż Pożarna : to nie tylko służba / Marcin Adamiak, Dariusz Lusa
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych