New items
Ochrona własności intelektualnej
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście
Komunikacja w kryzysie
Modelowanie organizacji dynamicznej