New items
Współczesne problemy bezpieczeństwa
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 1,
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 2