Nowości
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Podstawy bezpieczeństwa informacji : praktyczne wprowadzenie