Nowości
Davidson - choroby wewnętrzne T. 1
Terror\terroryzm : studium przypadku
ABC intensywnej terapii
Scientific Protocols for Fire Investigation
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań