New items
Teorie stosunków międzynarodowych
International handbook of structural fire engineering / Editors Kevin LaMalva, Danny Hopkin ; Engineering a Fire Safe World
Dominacja strategiczna : w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego
Wytyczne SITP WP-01:2020 : oświetlenie awaryjne : wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
Infrastruktura krytyczna jako element bezpieczeństwa : wymiar europejski i krajowy