New items
25 godzina : katastrofa kolejowa pod Otłoczynem 1980
System ochrony praw człowieka w Europie w czasie wyzwań pandemicznych. 2
Współczesne konflikty zbrojne
Cyberprzemoc szczególnym zagrożeniem społeczeństwa informacyjnego
Zarządzanie powietrzem w działaniach straży pożarnej