New items
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w Polsce
Tereny zamknięte integralnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce