Nowości
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Anestezjologia
Syndrom Atlasa : o tych, którzy byli silni zbyt długo
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,