Nowości
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
Scientific Protocols for Fire Investigation
Davidson - choroby wewnętrzne T. 1
Interna Harrisona. tom I
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy