New items
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego