New items
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Rysunek techniczny w inżynierii chemicznej
Ochrona własności intelektualnej
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych organów i urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów