New items
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Interna Harrisona. tom I
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce