New items
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Wykrywanie kłamstw i oszukiwania : psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Posłuszni do bólu
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji