Nowości
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Sobotta atlas anatomii człowieka : Głowa, szyja i układ nerwowy. T. 3,
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii