Nowości
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 1
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego