New items
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Simpson medycyna sądowa
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje