New items
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,