Nowości
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
Podstawy bezpieczeństwa informacji : praktyczne wprowadzenie
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Patologie i dysfunkcje w organizacji