New items
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
zagrożenia
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Smoldering fires