Nowości
Безпека людей на водах в Євросоюзі, Республіці Польща та Україні : монографія
Metodyka zasilania urządzeń przeciwpożarowych w energię elektryczną oraz dopuszczanie wyrobów budowlanych w ochronie przeciwpożarowej : zagadnienia wybrane
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych