New items
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania
Wpływ Covid-19 na finanse : polska perspektywa
Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3