New items
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne
Współpraca Policji i Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach kryzysowych
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
25 godzina : katastrofa kolejowa pod Otłoczynem 1980
Rysunek techniczny maszynowy dla automatyków i mechatroników