New items
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Historia terroryzmu : od starożytności do Da'isz
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań