Nowości
Komendanci straży pożarnych województwa kieleckiego i świętokrzyskiego 1950 - 2020
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Kutnowska Straż Pożarna : to nie tylko służba / Marcin Adamiak, Dariusz Lusa
Okulistyka
Wybrane aspekty operacyjnego funkcjonowania systemów bezzałogowych : Badania - Technologie - Bezpieczeństwo / redakcja naukowa Mariusz Feltynowski