New items
Nietypowy mundurowy : psy do zadań specjalnych
Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki
Ocena ryzyka zawodowego : zawiera aktualizację o koronawirusa
Doskonalenie kadr administracji samorządu powiatowego w ramach zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu kaliskiego
Monitoring zagrożeń bezpieczeństwa