Nowości
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Współczesne problemy bezpieczeństwa
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność
Bałkańskie upiory : podróż przez historię