New items
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Wiktymologia kryminalna
Technologie energetyczne
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych organów i urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów