New items
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych
Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej. Polityka – Strategia – Prawo
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1