Nowości
Modelowanie organizacji dynamicznej
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Ekologia : słownik encyklopedyczny
Technologie energetyczne
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście