New items
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów
Studenckie prace naukowe