New items
Drzewa : łatwe rozpoznawanie
Europejski system banków centralnych a bankowość centralna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Analiza zagrożeń sektorowych dla bezpieczeństwa
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje