New items
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza