New items
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Podstawy bezpieczeństwa informacji : praktyczne wprowadzenie
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Terror\terroryzm : studium przypadku
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje