Nowości
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Interna Harrisona. tom I
Interna Harrisona. tom II
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji