New items
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Posłuszni do bólu
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego