New items
Systemy bezpieczeństwa : wymiar lokalny i państwowy
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Kryptografia w teorii i praktyce
Historia terroryzmu : od starożytności do Da'isz
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka