New items
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Sobotta atlas anatomii człowieka : Narządy wewnętrzne T. 2,
Terror\terroryzm : studium przypadku
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego