Nowości
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
ABC intensywnej terapii
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 2
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej