New items
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka
Współczesne problemy bezpieczeństwa
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG